Kerjasama

Menyelenggarakan kerjasama dengan individu atau lembaga dalam pembinaan hukum masyarakat